Aktualności

Firma SECPOL otrzymała certyfikat standardu IFS na poziomie wyższym

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu 21.07.2015 oficjalnie otrzymaliśmy certyfikat International Food Standard – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, który jest standardem powszechnie uznawanym w całej Europie Zachodniej.

Na standard IFS składają się następujące elementy:
BRC, SQF, ISO 9000
– wymagania Codex Alimentarius
– obowiązujące Prawo Krajowe
– wymagania HACCP, GMP, GHP
– Europejski System Jakości

Z tych wymagań wynika, że wdrożenie standardu IFS wiąże się zarówno z posiadaniem sprawnie funkcjonującego systemu HACCP, jak i udokumentowaniem pochodzenia surowców oraz zdefiniowaniem możliwych zagrożeń i opracowaniem metod ich zapobiegania. Niezbędne jest także przeszkolenie kadry kierowniczej i pracowników z wymagań bezpieczeństwa żywności. Posiadanie IFS jest przede wszystkim wymagane od wszystkich dostawców sieci handlowych pochodzących z Niemiec i Francji.

Firma SECPOL Sp. z o.o. w dniu 08.06.2015 pozytywnie przeszła swoją pierwszą certyfikację z bardzo dobrym wynikiem wynikiem (98%) co pozwoliło jej uzyskać certyfikat IFS na poziomie wyższym (higher level).